logolink_OP_VVV_hor_barva_eng
  • Realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2019
  • Financování: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Celkové způsobilé výdaje projektu: 26 848 288,16 Kč, dotace ve výši 95%
Projekt dává Univerzitě Palackého v Olomouci příležitost pozvednout úroveň povědomí o komercializaci mezi výzkumnými pracovníky a skokově zlepšit kvalitu služeb v oblasti transferu technologií - nastavením procesů a komunikace pracovníků zajišťujících technologický transfer, jejich školením, vzděláváním a zavedením společného postupu při propagaci výsledků vědy a výzkumu vůči aplikační sféře. Výsledkem bude lepší efektivita využití výsledků vědy a výzkumu.

Projektový tým

TTT_projektovy_tym
Odborný vedoucí projektu - Miroslav Mašláň
Garant transferu technologií - Roman Jurečka

Výstupy projektu

Směrnice Systém komercializace na UP

Upravuje procesy v oblasti technologického transferu na UP.
Stáhnout

Směrnice Školení v oblasti komercializace výsledků VaV na UP

Určena pro zaměstnance a Ph.D. studenty UP.
Stáhnout

Příručka pro komercializaci výsledků VaV na UP

Poskytuje základní informace o možnostech využití výsledků výzkumu a vývoje na UP.
Stáhnout

Manuál Správná komunikace s aplikační sférou

Metodika pro realizaci matchmakingových akcí a osobní prezentace ve firmách.
Stáhnout

Analýza modelů TT ve výzkumných organizacích

Příklady dobré praxe. Reflexe získaná z návštěv zahraničních center transferu technologií.
Stáhnout

Metodická příručka k realizaci matchmakingových akcí

Postup jak efektivně připravit matchmakingovou akci v transferu technologií.
Stáhnout

Plán pasivního marketingu výsledku VaV

Plán nabízeného výsledku VaV na příkladu Proof-of-Concept projektů VTP UP.
Stáhnout

E-learning - Patenty

Kurz Znalostní minimum o ochraně duševního vlastnictví.
Stáhnout

E-katalog

Interaktivní vyhledávání v katalogu přístrojů a služeb UP.
Vyhledat přístroj

Interní wikipedie

Elektronická báze k technologickému transferu.
Vstoupit do wikipedie