UniTrap

SEPARÁTOR MAGNETICKÝCH ČÁSTIC

UniTrap

unitrap_left

Univerzální separátor magnetických částic

UniTrap je jedinečný laboratorní stojánek navržený pro jednoduchou, rychlou a efektivní separaci magnetických nano- a mikro- částic. UniTrap je zkonstruován pro použití zkumavek o objemu 0,2 až 15 ml.
Na trhu jsme nenašli takový stojánek, který by odpovídal našim požadavkům na rychlou a jednoduchou rutinní separaci. Proto jsme si vyvinuli UniTrap.
Dr. Karel Koberna, vynálezce UniTrapu
unitrap_slider1 Univerzálnost
unitrap_slider2 Jednoduchá obsluha
unitrap_slider3 Kompatibilita s multikanálovými pipetami

Náš příběh

K izolaci celé řady molekul jsme v minulosti často používali komerčně dostupné magnetické separátory. Současně jsme se často dostali do situace, že jsme větší objem museli rozdělit do více zkumavek nebo naopak menší objem naředit. Tím jsme obcházeli nutnost nákupu několika separátorů pro různé objemy zkumavek. Univerzální separátor, který by pokryl velikost zkumavek od 0,2 do 15 ml a umožňoval současnou separaci ve větším množství vzorků, jsme na trhu nenašli. Místo nákupu celé řady separátorů, které by nám spolehlivě zakryly jeden laboratorní stůl, jsme začali uvažovat o sestrojení vlastního separátoru, který by uspokojil naše požadavky na univerzalitu a vysoký počet separačních pozic.
Na základě našich požadavků a zkušeností jsme zkonstruovali první prototyp. Současně jsme namísto běžně používané pozice magnetu, magnet pootočili. Tím jsme získali možnost libovolně zvětšovat magnet a přitom lokalizovat separované částice do úzké oblasti na stěně zkumavky. To nám umožnilo urychlit separaci a současně separovat magnetické částice v dobře definované pozici. Po otestování prototypu, konzultacích s dalšími kolegy a průmyslovou designérkou a po testování několika dalších verzí jsme navrhli a pomocí 3D tisku vyrobili UniTrap: univerzální laboratorní stojan pro separaci magnetických částic, který lze použít pro všechny běžné zkumavky v rozmezí 0,2-15 ml a lze v něm pracovat s až 24 vzorky zároveň. Použitý modulární koncept a výrobní technologie nám současně umožnily v budoucnosti rychle reagovat na případnou potřebu rozšíření portfolia používaných tvarů a velikostí zkumavek.

Co UniTrap přinese licenčním partnerům:

Nový prodejní artikl chráněný patentem.
Funkční prototyp vyrobený technologií 3D tisku.
Podklady pro výrobu včetně 3D modelu.
Veškerá výrobní a uživatelská dokumentace.
Možnost další spolupráce na dalším vývoji či customizaci.

Co UniTrap přinese jeho uživatelům:

Jednoduchá, rychlá a účinná separace
UniTrap je navržen jako jednoduchá a intuitivní laboratorní pomůcka pro široké spektrum oborů. Orientace neodymového magnetu umožňuje plné využijí jeho magnetických vlastností. Pozice vůči zkumavkám pak umožňuje koncentraci částic na stěně zkumavek. To umožňuje uživateli UniTrapu ponořit špičku pipety až na dno a kompletně odsát veškerou kapalinu bez nebezpečí ztráty vzorku.
Použití se všemi běžnými zkumavkami
V porovnání s jinými, na trhu dostupnými, separátory je možné v UniTrapu použít všechny běžně používané zkumavky ve velikosti od 0,2 až po 15 ml. Samotný UniTrap sestává z pevné základny s neodymovým magnetem a z vyměnitelných desek uzpůsobených pro různě velké standardní zkumavky. K dispozici jsou desky pro zkumavky o objemu 0,2 ml, 0,5 a 0,6 ml, 1,5 ml, 2 ml a pro velké zkumavky o objemu 15 ml.
Práce s více vzorky najednou
UniTrap je navržen tak, aby umožnil jeho uživatelům současnou práci s více vzorky. Počet zkumavek se kterými lze pracovat je závislý na jejich velikosti a roste od 10 zkumavek o objemu 15 ml až po 24 zkumavek o objemu 0,2 ml. Navíc je možno v základně kombinovat vždy 2 různé desky, takže je lze současně pracovat se dvěma různými objemy zkumavek.
Kompatibilita s multikanálovými pipetami
Multikanálové pipety znamenají v laboratoři významnou úsporu času. UniTrap je navržen tak, aby byl s těmito pipetami s 8 nebo 12 kanály plně kompatibilní. Magnetické částice jsou separovány na stěnu zkumavek a je proto možné bezpečně ponořit zároveň do zkumavek všechny špičky a bezpečně a pohodlně odsát rozpouštědlo ze všech vzorků.

Rychlá a účinná separace

unitrap_fast
Unitrap_graf

Kontaktujte nás

suchomel

Mgr. Petr Suchomel, Ph.D.

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
telefon: +420 585 631 438
mobil: +420 739 329 981
petr.suchomel@upol.cz

UniTrap mě zaujal, kontaktujte mě.

Pole označena hvězdičkou * jsou povinná!
TACR
Technologie byla vyvinuta díky podpoře Technologické agentury České republiky v rámci projektu TA ČR TG01010080.