Univerzita získala 15 miliónů korun k dopracování Vašich vědeckých výstupů

Díky finanční podpoře TA ČR v rámci programu GAMA2 bude v letech 2020-2022 možno na UPOL podpořit částkou až 15 milionů korun dopracování vědeckých výsledků pro použití v praxi. Vědeckotechnický park  proto zahájil příjem přihlášek dílčích projektů Proof-of-Concept. Projekty jsou určeny pro výzkumníky, kteří chtějí dostat svůj nápad na trh a přitom dělat to, co je baví a naplňuje. Příjem přihlášek bude kontinuálně otevřen až do vyčerpání dostupných prostředků, které jsou 5 mil. Kč na každý rok řešení.
Program TA ČR GAMA je zaměřen na ověřování výzkumných výsledků univerzit pro následné tržní uplatnění. „Potřebujete postavit prototyp zařízení či softwarový nástroj pro předvedení potenciálním zákazníkům, nebo ověřit vlastnosti výsledku tak aby bylo možné jej účelně patentovat? Chcete přetavit výstup výzkumu do použitelné praxe? Právě pro Vás jsou určeny Proof-of-Concept projekty.“, uvedl manažer Dr. Ing. Petr Kubečka, vedoucí oddělení.
Projekty Proof-of-Concept se již v minulosti ukázaly jako velice efektivní nástroj pro úspěšnou komercializaci. „V letošním roce jsme úspěšně ukončili posledních sedm dílčích projektů z předchozí výzvy programu GAMA, který byl realizován v letech 2014-2019“, uvedl Dr. Kubečka. “V tomto celouniverzitním projektu bylo podpořeno celkem 28 dílčích projektů a bylo dosaženo 52 zajímavých výsledků. Některé z nich jsou již aplikovány v praxi, u dalších probíhají jednání s komerčními partnery a investory. V nové výzvě se bude tým VTP UP s řešiteli ještě úžeji spolupracovat, aby se podařilo rychle a efektivně výsledky uplatnit“ dodal.
Aby bylo možné zahájit řešení od 1.1.2020 musí být přihlášky projektů odeslány na VTP UP nejpozději 11.11.2019 a následně řešení projektu odsouhlaseno Radou pro komercializaci. Zájemci se mají možnost dozvědět více informací na semináři, který dne 29.10.2019 pořádá VTP UP. Na seminář je nutné se registrovat, registrace je k dispozici pod odkazem http://bit.ly/2J82NVg. Veškeré dokumenty potřebné k podání přihlášky lze nalézt na stránkách VTP UP, v sekci Dokumenty ke stažení. Rozpočet projektů lze čerpat na materiál, cestovné, služby a mzdy řešitelů. Poskytovatelem finančních prostředků je Technologická agentura České republiky (TA ČR). Zájemci mohou projekt přihlásit i po 11.11.2019, řešení Radou odsouhlasených projektu pak bude zahájeno v druhém kvartále roku 2020.
Více na http://transfer.vtpup.cz/pro-univerzitu/#PoC-id.