Vědeckotechnický park se představí na fakultách UP

Co je patent, jak s vědeckým nápadem uspět na trhu, na koho se na univerzitě obrátit při přípravě podnikatelského plánu? Vědeckotechnický park UP v pondělí 11. března startuje roadshow po fakultách, která přiblíží roli parku v oblasti ochrany duševního vlastnictví, transferu technologií a podpory podnikání na Univerzitě Palackého.
„Chceme šířit povědomí o aktivitách Vědeckotechnického parku UP (VTP UP) napříč univerzitou. Můžeme být zaměstnancům i studentům nápomocní v mnoha oblastech. Kromě ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií poskytujeme mentoring začínajícím podnikatelům, prostory pro vědecké bádání nebo podnikatelskou činnost, organizujeme vzdělávací akce na podporu podnikavosti, sdružujeme inspirativní lidi v univerzitním Business Clubu. Pořádáme soutěž Podnikavá hlava a mnoho dalších aktivit, které v rámci diskuze u stánku na fakultách rádi odprezentujeme komukoliv, kdo bude mít o informace zájem“, uvádí Michal Kukučka, organizátor roadshow z VTP UP.
Harmonogram roadshow
pondělí 11. března – Aplikační centrum BALUO, U Letiště 976/32, při recepci, 13:00 – 15:00
uterý 12. března – Právnická fakulta UP, 17. listopadu 8, při vstupu do budovy, u nástěnek, 9:20 – 11:40
uterý 12. března – Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 951/5, foyer, 12:30 – 14:00
středa 13. března – Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzitní 244/22, u vstupu do budovy, 9:00 – 11:00
středa 13. března – Filozofická fakulta, Křížkovského 512/10, v průjezdu u vrátnice, 12:30 – 14:30
Kontakt na organizátory
Mgr. Michal Kukučka, michal.kukucka@upol.cz, 732 707 837